Ehealth coaching

12-18

De online Ehealth coaching is bedoeld voor jongeren (12-18 jaar) met beginnende klachten zoals somberheid, angst, piekeren of bijvoorbeeld problemen met de identiteit. De coaching kan een aanloop zijn naar een verwijzing naar verdere hulp, een nazorg na een hulptraject of een op zichzelf staand aanbod.

Je kunt direct beginnen

Meld je direct aan

Wat is de ‘Ehealth coaching’?

De EHealth coaching bestaat uit twaalf los in te zetten modules. Iedere module bevat één sessie. De sessie behandelt een belangrijk thema voor jongeren. In de sessies wordt psycho-educatie gegeven en kan de jongere aan de slag met praktische oefeningen. De modules staan op de Minddistrict app die jongeren gratis kunnen installeren op hun telefoon of tablet. Ook zijn er ondersteunende sessies voor ouders beschikbaar.

Waarom is de Ehealth coaching belangrijk?

Niet alle jongeren kunnen of willen deelnemen aan een individuele of groepstraining waarbij je elkaar wekelijks ziet. Sommige jongeren voelen een drempel bij het deelnemen aan een groep en hebben liever individuele online coaching. Verder worden de individuele en groepstrainingen niet op alle scholen gegeven of niet regelmatig gegeven. Jongeren van die scholen kunnen echter wel behoefte hebben aan coaching die verder gaat dan bijvoorbeeld het OKT kan bieden. Deze jongeren kunnen bij het aanbod EHealth coaching terecht.

Wat doen we Ehealth coaching?

Jongeren krijgen (met of zonder hun ouders, afhankelijk van hun leeftijd) eerst een adviesgesprek met een coach. Deze coach bespreekt met hen op welk terrein ze ondersteuning willen en schat in of de online coaching voldoende hulp biedt. Vervolgens gaat de jongere aan de slag met het thema of de thema’s die voor hem belangrijk zijn. Bij vragen kan de jongere terecht bij zijn coach. Na een vooraf afgesproken termijn neemt de coach contact op met de jongere voor een tussentijdse evaluatie dan wel eindgesprek.

Er zijn 8 thema’s waar een jongeren aan mee kan doen.

 1. Contact maken
 2. Helpende gedachten
 3. Voel je goed over jezelf!
 4. Minder piekeren
 5. Omgaan met de emoties van je kind (voor ouders)
 6. Omgaan met je emoties
 7. Omgaan met rouw
 8. Ontspannen
 • filter_5

  Aantal bijeenkomsten

  Een module bestaat uit 1 sessie.

 • supervisor_account

  Begeleiding

  Een coach is een ervaren preventiewerker van Prezens

 • euro_symbol

  Kosten

  De ehealth coaching is gratis.

 • warning

  Let op

  Het betreft individuele coaching.

Aanmelden voor de cursus "Ehealth coaching"

Cursus formulier

Section

Section