Beroepskrachtentraining KOPP/ KOV voor professionals

H

Bent u beroepskracht en hebt u in uw werk te maken met kinderen van ouders met (mogelijke) psychische problemen of verslaving? Volg dan één van de beroepskrachtentrainingen KOPP/ KOV. Psychische problemen of verslavingsproblemen van ouders kunnen ernstige gevolgen hebben voor de kinderen in het gezin.

Je kunt direct beginnen

Meld je direct aan

Wat is de Beroepskrachtentraining KOPP/ KOV voor professionals?

De Beroepskrachtentraingen KOPP/ KOV zijn interactieve trainingen voor professionals en vrijwilligers (ervaren of beginnend) die zich bezig houden met gezinnen en opvoeding. Bijvoorbeeld (partners van) het Ouder Kind Centrum (o.a. ouder -en kindadviseurs, Veilig Thuis medewerkers, maatschappelijkwerkers, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en jeugdverpleegkundigen) en intern begeleiders uit het onderwijs.

Waarom is de Beroepskrachtentraining KOPP/ KOV belangrijk?

Kinderen die opgroeien in een gezin waarin bij één of beide ouders psychiatrische problemen en/of verslavingsproblemen voorkomen lopen een verhoogd risico om zelf ook psychische problemen of verslaving te ontwikkelen. Verder laat Nederlands onderzoek zien dat het risico op kindermishandeling twee tot drie keer groter is voor KOPP/KOV kinderen dan het geval is bij andere kinderen. Bij deze kinderen en hun ouders kan de vraag naar ondersteuning niet altijd even duidelijk zijn, en een gevoelig gespreksonderwerp zijn. De KOPPtraining geeft beroepskrachten handvatten bij het signaleren en bespreekbaar maken van deze problematiek.

Wat doen we bij de Beroepskrachtentraining KOPP/ KOV?

In de training worden de kennis en vaardigheden van deelnemers vergroot over gevolgen van psychiatrische- en verslavingsproblemen van ouders voor kinderen. Tijdens de training is naast theoretische kennisvergroting veel aandacht voor opdoen van praktijkervaring door middel van gespreksvoering en rollenspelen.

Door deelname aan de beroepskrachtentraining verhoogt u kennis omtrent kinderen van ouders met psychische klachten en/of problematisch middelengebruik. De beroepskrachtentraining biedt:
– Kennisoverdracht rondom het bevorderen van de eigen deskundigheid rondom psycho-educatie: de professional verwerft kennis over de omvang van de problematiek, krijgt kennis over verschillende psychische stoornissen en de invloed die psychische en verslavingsproblemen hebben op ouders en op het kind. Daarnaast wordt er ook specifieke kennis verworven over de mogelijke gevolgen voor het kind.

– Kennisoverdracht rondom de ondersteuning in de opvoeding bij een KOPP/KOV kind: er worden verschillende gespreksvaardigheden geleerd.

– Een passende interventie te kiezen naar aanleiding van de aard van de KOPP/KOV problematiek. De professional leert om, in samenspraak met de ouder, waar nodig door te verwijzen naar een KOPP/KOV ondersteuningsgesprek of training.

– Netwerkontwikkeling: Tijdens de training verwerft de professional kennis rondom het vergroten van het eigen netwerk op het gebied van KOPP/KOV problematiek.

U kunt inschrijven per module (Arkin) of per training (Prezens). De modules en trainingen hebben verschillende thema’s:

 • Basistraining KOPP/KOV (Prezens, 2 dagdelen)
 • Verdiepingstraining Psychiatrische ziektebeelden (Prezens, 2 dagdelen)
 • Verdiepingstraining Praten over ouders en psychiatrie (Prezens, 2 dagdelen)
 • Huiselijk Geweld (Arkin i.s.m. Blijf Groep)
 • KOPP/KOV (Arkin)
 • Gesprekstechnieken

De modules en trainingen zijn afzonderlijk van elkaar te volgen. De modules van Arkin zijn SKJ gecertificeerd.

LET OP!

Op dit moment worden er geen modules aangeboden. Ben je hierin geïnteresseerd dan kun je een mail sturen.

Binnenkort wordt er waarschijnlijk weer gestart met de online trainingen. Houd de site in de gaten voor actuele data.

 • filter_5

  Aantal bijeenkomsten

  De losse modules (bij Arkin) duren een dagdeel. De basis- en verdiepingstrainingen (bij Prezens) duren 2 dagdelen.

 • supervisor_account

  Begeleiding

  Elke training wordt verzorgd door ervaren professionals vanuit het werkveld

 • euro_symbol

  Kosten

  Er zijn geen kosten aan de deze trainingen verbonden

 • warning

  Let op

  De cursussen worden door zowel Prezens als Arkin Preventie Jeugd gegeven. Hieronder kunt u zien waar welke training wanneer gegeven wordt.

Aanmelden voor de cursus "Beroepskrachtentraining KOPP/ KOV voor professionals"

Cursus formulier

Section

Section