Semmi training

4-8

Semmi training is bedoeld voor kinderen en jongeren van 5 tot en met 12 jaar met milde sociaal emotionele problemen en hun ouders/leerkrachten. Vaak worden kinderen naar de Semmi training verwezen als wordt ingeschat dat de ervaringsgerichte aanpak middels sport en beweging de kinderen beter kan bereiken en motiveren dan een meer cognitieve aanpak. We zien dat het lichamelijk ervaren en het doen bij hen wel een ingang geeft en ze zich hierdoor prettiger en sterker gaan voelen.

Wat is Semmi training?

We werken vanuit een ervaringsgerichte methodiek waarbij niet alleen het kind maar ook het systeem daar omheen in beweging wordt gezet. Middels werkvormen die komen vanuit de psychomotorische therapie (PMT) oefenen kinderen in een gymzaal met nieuw gedrag, krijgen zij inzicht in zichzelf en anderen, en wordt het zelfvertrouwen versterkt. Ouders en leerkrachten worden actief betrokken en krijgen concrete adviezen in hoe zij het kind kunnen ondersteunen en stimuleren in de sociaal emotionele ontwikkeling.

Wat doen we bij de Semmi training?

Er zijn 4 varianten van deze groepstrainingen:

1. Impulscontrole

Deze training is bedoeld voor kinderen die moeite hebben hun impulsen te beheersen. Kinderen die vaak in conflicten komen, niet goed luisteren, moeite hebben hun aandacht te richten, vaak snel boos worden. Zij leren middels de stop-denk-doe methode hoe zij hun gedrag beter kunnen controleren.

2. Emotieregulatie

Kinderen die snel boos of verdrietig worden, niet goed kunnen omgaan met spanningen, snel angstig zijn etc., dat is de doelgroep voor deze variant van de Semmi training. In de trainingen leren kinderen hun eigen emoties en die van anderen beter te herkennen, en krijgen ze handvatten in hoe ze hiermee om kunnen gaan.

3. Weerbaarheid

In deze variant van de training ligt de nadruk op de weerbaarheid. Kinderen worden zich bewuster van hun lichaam en de kracht die ze hebben en leren hoe ze op een goede manier voor zichzelf kunnen opkomen. Hoe gebruik ik mijn stem? Welke houding neem ik aan? Hoe zeg ik rustig wat ik niet leuk vindt? Hoe reageer ik op pesten en uitdagen? Dit zijn centrale vragen die worden beantwoord in de training.

4. Sociale vaardigheden

Deze training is bedoeld voor kinderen die niet goed weten op welke manier ze het contact met leeftijdsgenoten op een goede manier vorm kunnen geven. Ze leren in de training o.a. hoe ze kunnen samenwerken, ruzies oplossen, hun mening kunnen geven en contact kunnen maken.

Hoe kan ik mij aanmelden voor de Semmi training?

Kijk voor meer informatie op www.semmi.nl

 • filter_5

  Aantal bijeenkomsten

  De training bestaat uit 10 bijeenkomsten in de gymzaal.

 • euro_symbol

  Kosten

  Deze groep is gratis

 • warning

  Let op

  Deze trainingen worden aangeboden in groepjes van 5 kinderen