Sociale vaardigheidstraining MOC ‘t Kabouterhuis.

4-8

Sociale vaardigheidstraining is een training voor kinderen van 4 tot en met 6 jaar die extra oefening en ondersteuning nodig hebben op het gebied van sociale vaardigheden. De training vindt op school plaats. Het heeft tot doel sociaal vaardig gedrag aan te leren en te stimuleren. En hiermee sociale problemen zoals conflicten, uitsluiting en sociaal teruggetrokken gedrag te voorkomen en het welbevinden van de kinderen te vergroten.

Wat houdt de sociale vaardigheidstraining 4-6 jaar in?

De sociale vaardigheidstraining 4-6 jaar is een training voor kinderen op de basisschool die intensievere begeleiding nodig hebben bij het aanleren van sociale vaardigheden. De groep bestaat uit maximaal acht kinderen. De training kan ook worden ingezet voor kinderen met licht internaliserende of externaliserende sociale (gedrags)problemen.

Ouders en leerkrachten worden betrokken en de kinderen worden tijdens de trainingsweken extra gestimuleerd om de geleerde vaardigheden in het dagelijks leven toe te passen.

In overleg met de ouders, ouder- kind adviseur, intern begeleider en leerkracht worden de individuele doelen vastgesteld. De leerkracht vult vooraf een scorelijst van de doelen in. Na afloop van de training wordt er aan de leerkracht gevraagd deze scorelijst opnieuw in te vullen.

Waarom is deze training belangrijk?

Door kinderen op jonge leeftijd de kans te geven om mee te doen aan de training worden grotere problemen op latere leeftijd voorkomen. Doordat de training op school plaats vindt en de leerkrachten hierbij zijn betrokken zijn, worden de kinderen gestimuleerd om de geleerde vaardigheden in het dagelijks leven toe te passen. De kinderen worden vaardiger in de sociale omgang met leeftijdgenootjes, ervaren minder spanning en zijn minder faalangstig in sociale situaties. De kinderen leren beter te handelen in sociale situaties en krijgen meer zelfvertrouwen op dit gebied.

Wat doen we bij de sociale vaardigheidstraining?

De training bestaat uit oefenen van sociale vaardigheden door middel van rollenspelen, kringgesprekken, modeling en gedragsoefening. De training wordt gegeven door een ervaren orthopedagogisch medewerker van het Kabouterhuis samen met een ouder- kind adviseur.

Voor de start maken ouders kennis met de trainers en worden ze geïnformeerd over het verloop van de training van hun kind. We vinden het belangrijk dat de kinderen leren in een veilige prettige omgeving. De training bestaat uit spelletjes en leuke oefeningen om meer te leren over hoe je kunt omgaan met elkaar en hoe je kunt leren omgaan met emoties als boos, bang, blij en verdrietig. Hoe je meer voor jezelf kunt opkomen en wat je kunt doen als je ruzie hebt. En hoe je bijvoorbeeld kunt vragen of je mee mag doen met anderen.

Aanmelden voor sociale vaardigheidstraining?

In Amsterdam loopt de aanmeldroute via de contactpersoon trainingen van het ouder-Kindteam in de wijk van de school. Ook is het mogelijk voor scholen om de training (als onderwijszorg groepsarrangement) in te kopen.

  • filter_5

    Aantal bijeenkomsten

    De training bestaat uit 7 bijeenkomsten voor de kinderen en vindt op school plaats. Na de 7e keer is er voor de ouders een 10 minutengesprek met de trainer en ouder kind-adviseur (co-trainer) over het verloop van de training. Indien mogelijk is daar ook de intern begeleider bij aanwezig.

  • euro_symbol

    Kosten

    Deze groep is gratis