Youth Mental Health First Aid

H

Werkt u met adolescenten of zorgt u voor adolescenten? Dan kunt u te maken krijgen met een jongere met een (beginnende) psychische aandoening. Door de training Youth Mental Health First Aid leert u om deze jongeren te herkennen, mogelijke crises te identificeren, en adolescenten te begeleiden om tijdig hulp te vragen. Kortom: om eerste hulp te kunnen verlenen bij psychische nood van adolescenten.

Je kunt direct beginnen

Meld je direct aan

Wat is Youth Mental Health First Aid?

Youth Mental Health First Aid (YMHFA) is een gestandaardiseerd psycho-educatie programma dat ontwikkeld is in Australie om burgers beter in staat te stellen om psychisch leed bij jongeren in hun omgeving te herkennen, hen te benaderen, te ondersteunen en te verwijzen naar passende hulp. Onder andere acute problemen zoals suïcidale gedachten, zelfbeschadiging, paniekaanvallen, (dreigende) psychose, agressief gedrag of ernstige effecten van drank- of druggebruik komen aan de orde. Deelnemers leren over oorzaken en risicofactoren, ze leren symptomen te herkennen, welke hulp effectief is en waar en hoe ze hulp kunnen inschakelen. Ook leren zij de nodige vaardigheden om initiële hulp en steun te bieden bij beginnende psychische klachten of bij klachten die verergeren (onder meer crisissituaties). Het programma beoogt de kennis, de attitudes en het gedrag gerelateerd aan psychische gezondheid bij mensen in de bevolking (burgers in het algemeen en specifieke doelgroepen) te verbeteren1.

Waarom is Youth Mental Health First Aid belangrijk?

De adolescentie is de tijd waarin psychische aandoeningen het vaakst beginnen. De helft van alle mensen die ooit een psychische aandoening hebben, ervaart de eerste episode daarvan voor het 18e jaar. Een vroeg begin van de psychische aandoening is een significante voorspeller voor toekomstige episodes. Adolescenten en jongvolwassen hebben echter minder de neiging dan de algemene bevolking om hulp te zoeken of te ontvangen voor een psychische aandoening. De kennis en attitudes van volwassen in de omgeving van een adolescent bepalen of wel of geen hulp wordt gezocht en hoe snel

Wat doen we bij de Youth Mental health First Aid training?

De YMHFA training bestaat uit vier bijeenkomsten van 3,5 uur. In het programma leren mensen – burgers in het algemeen en specifieke doelgroepen – werken volgens ‘BLIZZ’, dat de volgende acties kent:

  • Benaderen, situatie inschatten en helpen bij mogelijke crises;
  • Luisteren zonder te oordelen;
  • Informatie en ondersteuning aanbieden;
  • Zoeken naar professionele hulp aanmoedigen;
  • Zoeken naar andere ondersteuning aanmoedigen.

De cursus en wordt gegeven door gecertificeerde trainers van Prezens/ GGZ inGeest. De cursus is ontwikkeld met grote inbreng van ervaringsdeskundigheid. Een aantal van de trainers is zelf ervaringsdeskundig.

Er kunnen maximaal 15 personen per training meedoen.

Accreditatie SKJ

De training is geaccrediteerd door de Stichting Kwaliteitsregister Jeugd voor 16.50 punten.

  • euro_symbol

    Kosten

    De trainingen worden in-company aangeboden tegen kostprijs.

Aanmelden voor de cursus "Youth Mental Health First Aid"

Contact Us
First
Last