Wat is Jeugdpreventie Amsterdam?

Deze website geeft een overzicht van het preventieve aanbod voor aanvullende opgroei- en opvoedondersteuning. Voor kinderen, jongeren en hun opvoeders in Amsterdam en Weesp. Het gaat over aanbod op het gebied van

● opvoeding en ouderschap

● mentaal welbevinden van kinderen en jongeren

Dit aanbod wordt uitgevoerd door Arkin Jeugd & Gezin Preventie (Arkin, Hoofdaannemer), Prezens (GGZ inGeest), Semmi, Sitara, MEE Amstel en Zaan (MEE), Family Matters en MOC Kabouterhuis (MOC). Het aanbod wordt uitgevoerd in de wijk, op scholen en in buurthuizen / Ouder- en Kind Centra. Wij hebben een coalitie gevormd om vanuit een nauwe samenwerking en gebundelde ervaring goed aan te kunnen sluiten bij de vraag van jeugdigen en hun opvoeders. Wij bieden consultatie & advies, voorlichtingen en voornamelijk groepsgerichte trainingen of begeleiding.

Binnen de coalitie is er kennis en ervaringen op diverse thema’s. Je kunt hierbij denken aan; het jonge kind (MOC) LVB (MEE), cultuursensitief (Sitara) echtscheiding (Family Matters) Lichaams-/ervaringsgericht werken (Semmi) angst- en gedragsproblematiek, KOPP/KOV, heftige ruzies thuis, rouw en jonge mantelzorgers (Arkin en Prezens)

Ons aanbod is door de Gemeente Amsterdam ingekocht. Hierdoor is het aanbod vrij toegankelijk en kosteloos maar loopt vaak via een verwijzer zoals het Ouder- en Kindteam, de zorgcoördinator op school of een andere partner in het preventieve veld. Ons aanbod is aanvullend op (en in sommige gevallen in samenwerking met) de preventieve ondersteuning die vanuit de sociale basis en het OKT wordt aangeboden.

Voor meer informatie over de sociale basis klik hier

Voor het aanbod van het OKT klik hier

Voor het aanbod binnen het thema Gezonde seksuele ontwikkeling APOO; Levvel Qpido klik hier.